HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen krijgt een subsidie van bijna € 1,75 miljoen van het Rijk voor de verbetering van de verkeersveiligheid van gemeentelijke wegen. De subsidie moet gebruikt worden voor de aanleg van snelheidsremmende maatregelen, de aanleg en het verbreden van (brom)fietspaden en de inrichting van schoolzones.

Wethouder Jaap van Veen is verheugd over deze subsidie: "Het verbeteren van de verkeersveiligheid vinden wij belangrijk. In het verkeer zie je veranderingen: het wordt drukker, er zijn nieuwe soorten voertuigen en er is veel afleiding in het verkeer, voor jong en oud. Met deze subsidie kunnen we in onze gemeente zorgen voor verbeteringen voor alle weggebruikers, zodat zij veilig aan het verkeer blijven deelnemen."

De gemeente wil de subsidie voor de eerste periode inzetten voor bijvoorbeeld snelheidsremmende maatregelen op de 30km zone (o.a. Gaasterlandlaan, De Greiden) en 60 km zones (o.a. Leeuwarderstraatweg, Ds. Veenweg).

Rijkssubsidie korte en lange termijn
Het Rijk stelt tot 2030 landelijk 500 miljoen euro beschikbaar om wegen en fietspaden verkeersveiliger te maken. Dat doen ze omdat het aantal verkeersdoden landelijk niet afneemt en het aantal verkeersgewonden zelfs blijft toenemen.

Vorig jaar heeft de gemeente Heerenveen een subsidieaanvraag ingediend voor de 'investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020-2021'.

Van Veen: "Onze aanvraag voor maatregelen op zowel de korte als lange termijn is positief gewaardeerd met een subsidiebedrag van € 1.757.312,-. Hiervan is een deel voor maatregelen die binnen een jaar moeten worden uitgevoerd en een deel voor maatregelen die tussen 2021 en 2025 gereed moeten zijn."

Het gaat om een rijksbijdrage van maximaal 50%, waar een gemeentelijke bijdrage van hetzelfde bedrag tegenover moet komen te staan. Met de subsidie van het Rijk wordt niet alleen het tempo van de investeringen verhoogd, ook kunnen ze voordeliger worden uitgevoerd.

Raad neemt besluit over gemeentelijke bijdrage
De komende tijd spreekt de gemeenteraad over de investeringsagenda. Daarbij moeten lastige keuzes worden gemaakt. De gemeentelijke bijdrage voor de verkeersveiligheid wordt niet meegenomen bij deze besprekingen. Dat is een bewuste afweging. Een groot deel van de maatregelen die voor het eerste jaar moeten worden gepleegd, stonden al in de planning voor de komende twee jaren. Het college vraagt de raad daarom op 22 april as. om op korte termijn middelen beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

"De inzet is om maximaal gebruik te maken van de 'Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen' van het Rijk. Dan is al 50% van de uitgaven gedekt. Wanneer we dit voorstel op dit moment niet voorleggen aan de raad, lopen wij als gemeente een forse bijdrage mis. Dan betalen we de maatregelen na 2021 volledig zelf," legt Van Veen uit.

Voor de maatregelen die in periode na 2021 en voor 2025 uitgevoerd moeten worden, moet het gemeentelijke deel van de financiering nog worden gezocht. Daarnaast wordt een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit de provinciale subsidieregeling Fyts!mpuls.