HEERENVEEN - Het college stelt aan de gemeenteraad voor geen precariobelasting voor de terrassen te innen in 2021. Ook wordt in 2021 de reclamebelasting voor de centrumondernemers niet geïnd en de toeristenbelasting later geïnd. "Zo hopen we deze ondernemers wat lucht te geven", geeft wethouder Hedwich Rinkes aan. Ondernemers ondervinden nog veel gevolgen door de genomen landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.


Lokaal steunpakket
Het college stelt voor om in 2021 de precario voor terrassen niet te innen. Bovendien wordt de toeristenbelasting in het laatste kwartaal geheven in plaats van tijdens de zomer. Ook stelt het college voor om de reclamebelasting dit jaar niet te heffen en ook geen subsidie te verstrekken aan de centrumondernemers. Normaal werd de reclamebelasting alleen geheven voor centrumondernemers en daarna als subsidie teruggegeven aan het Centrum Promotie Heerenveen (CPH). Omdat het CPH nog een budget over heeft uit 2020 en evenementen mogelijk pas in de tweede helft van 2021 plaatsvinden is voor deze oplossing gekozen.

Steun bieden waar mogelijk
Wethouder Hedwich Rinkes begrijpt dat deze maatregelen slechts een spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat is, "Maar wij willen onze ondernemers blijven steunen waar we kunnen". De gemeente wil niet alleen financiële verlichting bieden, maar ook steun in de vorm van coaching of een goed gesprek. "We zien dat veel ondernemers niet alleen grote financiële nood hebben, maar ook veel behoefte hebben aan contact met elkaar en met de gemeente", zo geeft Hedwich Rinkes aan. De gemeente organiseert regelmatig netwerkgesprekken waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en met de gemeente in gesprek kunnen.

Digitaal informatieloket
De ondernemerspagina www.heerenveen.nl/ondernemers bevat alle informatie rondom Corona. Hier zijn ook alle landelijke en provinciale regelingen opgenomen. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt. Daarnaast kunnen ondernemers contact opnemen met Bureau Zelfstandigen Fryslân wanneer zij hulpvragen hebben. Dit kan door te bellen met het klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden via 14 058.

De gemeenteraad besluit op 9 september over het steunpakket.