HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen en de schoolbesturen van SO Fryslân, Ambion, OSG Sevenwolden en het Bornego College hebben de intentie uitgesproken om de problemen met huisvesting van SBO It Oerset en (V)SO Duisterhoutschool aan te pakken. Beide scholen hebben te maken met ruimtegebrek. Vanaf augustus 2021 wordt het schoolgebouw aan de Buitenbaan 3 – momenteel nog in gebruik door OSG Sevenwolden – hiervoor ingezet.

Te weinig ruimte voor groei
Zowel SBO It Oerset als (V)SO Duisterhoutschool zijn gehuisvest aan de Domela Nieuwenhuisweg te Heerenveen. Op deze locatie zijn geen mogelijkheden om uit te breiden. Jelle Zoetendal, wethouder onderwijs: “Uitbreiding is wel nodig, want beide scholen kampen momenteel met ruimtegebrek. Dit staat de groei van de scholen in de weg en kan tot gevolg hebben dat leerlingen moeten uitwijken naar scholen verder bij huis vandaan.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
De gemeente Heerenveen en de schoolbesturen van SO Fryslân, Ambion, OSG Sevenwolden en het Bornego College geven aan zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor een adequate oplossing voor het ruimtegebrek van SBO It Oerset en (V)SO Duisterhoutschool. Er is een intensieve verkenning geweest naar mogelijke oplossingen. Waarna de intentie is uitgesproken de benodigde extra ruimte te willen realiseren in het schoolgebouw aan de Buitenbaan 3 in Heerenveen. De bedoeling is dat het voortgezet speciaal onderwijs van de Duisterhoutschool zich hier vestigt.

Toekomstperspectief huisvesting
Momenteel is het schoolgebouw aan de Buitenbaan 3 in gebruik door OSG Sevenwolden. De verwachting is dit gebouw beschikbaar komt door de herschikking van de ruimtes voor het voortgezet onderwijs. Dit past binnen het plan voor de toekomst van de huisvesting voor het voortgezet onderwijs, dat op dit moment wordt gemaakt. Het voorgezet speciaal onderwijs wordt hier nu dus ook in meegenomen. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen.