HEERENVEEN - De Samenwerkende Heerenveense Energie Coöperatie (SHEC) gaat op Klaverblad Noordoost een energiepark realiseren. Hiervoor ondertekenden wethouder Hedwich Rinkes namens de gemeente en het bestuur van de SHEC, vandaag een erfpachtovereenkomst. Met het regelen van het erfpachtrecht kan de energiecoöperatie nu de volgende stap zetten in de realisatie van Energiepark Klaverblad Noordoost.

Wethouder Hedwich Rinkes is verheugd met de overeenkomst: "Zonne-energie is onmisbaar in onze weg naar een fossielvrije samenleving. Het is een prachtig resultaat dat we een samenwerking tot stand hebben kunnen brengen waarin een lokale maatschappelijke partij een zonnepark kan realiseren op gemeentegrond. Het park draagt straks voor een belangrijk deel bij aan onze gemeentelijke doelstelling om in 2030 70% van het elektriciteitsverbruik van de gehele gemeente lokaal duurzaam op te wekken."

Groene stroom voor 8000 huishoudens


De overeenkomst regelt het gebruik van 20 hectare gemeentegrond gedurende een periode van 30 jaar. Op de grond realiseert de energiecoöperatie een energiepark met ruim 40.000 zonnepanelen. Daarmee wordt per jaar 30 miljoen kWh groene stroom geproduceerd, wat overeenkomt met het verbruik van 8.000 huishoudens. In het energiepark is ruimte gereserveerd voor toekomstige toevoeging van batterijopslag.

100% Lokaal Eigendom


De SHEC is zeer ingenomen over het verloop van de samenwerking met de gemeente. Voorzitter Piet Dijkstra: "Nadat we eerder twee drijvende zonneparken hebben overgenomen, realiseren we nu zelf een energiepark dat voor 100% in lokaal eigendom is. Het is fantastisch dat we als lokaal maatschappelijk initiatief hiervoor van de gemeente de ruimte krijgen. We hebben nu zelf invloed op het ontwerp en de ruimtelijke en ecologische inpassing van het energiepark. Ook kunnen we op passende wijze invulling geven aan de maatschappelijke meerwaarde. Ik durf haast wel te zeggen dat dit energiepark een voorbeeld is voor hoe een lokale energiecoöperatie kan bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen in de energietransitie".

Volgende stap in realisatie

Met de ondertekening van de overeenkomst en het vestigen van het erfpachtrecht kan de energiecoöperatie de volgende stap zetten in de realisatie van het energiepark. Eerder is al de omgevingsvergunning en SDE++ subsidie verkregen. Op dit moment werkt de energiecoöperatie aan de selectie van een partij die het park in opdracht van de coöperatie gaat bouwen en onderhouden. De energiecoöperatie verwacht dat na de zomer gestart wordt met de bouw van het energiepark welke vervolgens begin volgend jaar in gebruik kan worden genomen.