HEERENVEEN - Bij de allerlaatste raadsvergadering van burgemeester Tjeerd van der Zwan, op donderdagavond 28 september, is hij ereburger geworden van de gemeente Heerenveen. De onderscheiding werd hem tijdens de vergadering uitgereikt door locoburgemeester Jelle Zoetendal.


De gemeenteraad van Heerenveen besloot bij deze bijzondere vergadering ter plekke om Tjeerd van der Zwan te benoemen tot ereburger van de gemeente Heerenveen.
Volgens de raad verdient hij deze eretitel vooral vanwege zijn continue inzet voor de lokale democratie. Hij was zichtbaar en benaderbaar voor inwoners en tijdens zijn burgemeesterschap is er meer ruimte gekomen voor inbreng vanuit de Heerenveense samenleving.

Ook heeft Heerenveen zich door goede acquisitie van Tjeerd van der Zwan in de afgelopen 12 jaar op economisch vlak ontwikkeld tot wat er nu staat: een gemeente waar grote bedrijven, met name gericht op zuivel en logistiek, zich graag vestigen. Met recht is Heerenveen ’n Gouden Plak om te wonen, te werken en te recreëren.
En doordat Van der Zwan het profiel ‘Heerenveen ’n Gouden Plak’ persoonlijk steeds uitdroeg bij representatieve activiteiten, in de media en op sociale media is het gemeenteprofiel in de buitenwereld sterk neergezet. Onder andere door het topsportprofiel kennen mensen her en der op de wereld Heerenveen.

Afscheid burgemeester Van der Zwan

Tjeerd van der Zwan was vanaf juni 2011 burgemeester van de gemeente Heerenveen. Afgelopen dinsdag was er een informeel afscheid voor genodigden. Op donderdagavond 28 september heeft hij bij de bijzondere raadsvergadering de voorzittershamer overgedragen aan vicevoorzitter Rolie Tromp. De keten heeft hij overgedragen aan locoburgemeester Jelle Zoetendal.

Op maandagavond 2 oktober zal de commissaris van de Koning, de heer drs. A.A.M. Brok, de nieuwe burgemeester van de gemeente Heerenveen installeren.