HEERENVEEN - Het is de ambitie om het centrum van Heerenveen toekomstbestendig, sfeervol en gastvrij te maken, een plek waar bezoekers langer blijven en vaker komen. Eén van de projecten is het opknappen van de stegen in het centrum. De stegen zijn onmisbaar voor de verbinding van gebieden, maar vragen ook om verbetering. Om een nieuwe aanpak (Stegenplan 2.0) voor de stegen te testen, loopt de pilot Romkessteeg - de verbinding tussen de Dracht en het Molenplein. Belanghebbende partijen zetten in de pilot alle stappen samen: bedenken, financieren en uitvoeren. “Hiermee geven we gezamenlijk invulling aan een onderdeel van de G1000 centrumvisie plannen” aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Gezamenlijke aanpak

Het verbeteren van de Romkessteeg doet gemeente Heerenveen samen met ondernemers, particuliere en zakelijke pandeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden. Het uitgangspunt is dat zowel financiering als uitvoering gezamenlijk gebeurt. Samen is dan ook verkend hoe de steeg aan kwaliteit kan winnen. Op 10 juni was de derde bijeenkomst over dit onderwerp. De (digitaal) gepresenteerde plannen werden enthousiast ontvangen. Bakker Douwe Jan Lenes zei hierover: "Ik heb aan alle drie de bijeenkomsten meegedaan. Eerst dacht ik nog: ik moet maar eens kijken, misschien gebeurt er niks met onze inbreng. Maar het stegenplan is, mét de omgeving, heel professioneel en uitgebreid aangepakt. Ondanks Corona liep het ook gewoon door. Ik ben tevreden over hoe het gegaan is. En nu moeten de plannen natuurlijk nog werkelijkheid worden!"

Open, uitnodigend en toegankelijk
Met de gewenste aanpassingen in de steeg ontstaat een aantrekkelijke, open en uitnodigende verbinding vanaf de Dracht naar het Molenplein en visa versa. Daarnaast is in de steeg ruimte voor vergroening en ontmoeting.

Vervolg
Op basis van de samen vastgestelde verbeteringen, ligt er nu een schetsontwerp voor de Romkessteeg. Die schetsen werken de betrokkenen de komende tijd verder uit. Eind dit jaar krijgt de gemeenteraad een investeringsvoorstel voor verbetering van de steeg. Realisatie van de plannen volgt in het eerste halfjaar van 2021. Vastgoedeigenaren, ondernemers en ontwikkelaars hebben ook hierbij een belangrijke rol.

Kijk voor het ontwerp én meer informatie op https://www.heerenveen.nl/actueel/stegenplan-2-0-romkessteeg/