HEERENVEEN - KPN NetwerkNL is vorige week in Heerenveen gestart met degraafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. WethouderHans Broekhuizen en Jeroen van der Jagt, Regiodirecteur Noordoost van KPN,gaven gezamenlijk het officiële startsein door zelf de eerste meters te graven inSkoatterwâld.

Wethouder Hans Broekhuizen: “De uitrol van snel internet is heel belangrijk, daaromhebben we de ambitie gesteld om dit voor alle wijken en dorpen in onze gemeente terealiseren. Juist in deze tijd, waarin we gedwongen worden om zoveel mogelijk vanuithuis te werken, waarin jongeren thuisonderwijs krijgen en waarin we veel digitaal metelkaar in contact zijn, is een goed werkend netwerk essentieel.”

De aanleg van het glasvezelnetwerk
KPN NetwerkNL legt het glasvezelnetwerk straat voor straat aan. ”Daar moet onzeaanlegploeg voor graven. Als we de stoep ’s ochtends open graven, proberen we dezevoor het einde van de middag weer dicht te hebben. Uiteraard doen wij onze uiterstebest om eventuele overlast tot een minimum te beperken”, aldus Jeroen van der Jagt.De komende acht weken zijn de graafmedewerkers van KPN NetwerkNL voornamelijk inde wijk Skoatterwâld aan het werk. Daarna verplaatsen de werkzaamheden zich naarHeerenveen Centrum. KPN NetwerkNL informeert bewoners enkele dagen voordat dewerkzaamheden in de straat starten.

Richtlijnen Coronavirus
Tijdens de werkzaamheden worden de richtlijnen van de overheid en het RIVM striktgevolgd. Op basis daarvan wordt elke dag opnieuw bekeken of er aanvullendemaatregelen nodig zijn. Voor de meest actuele informatie kunnen bewoners terecht op www.kpnnetwerk.nl/corona.

Jeroen van der Jagt: “Het netwerk behoort tot de belangrijkste infrastructuur vanNederland. De werkzaamheden die we uitvoeren zorgen ervoor dat Nederland verbondenis en blijft. Daarom gaan we hier vooralsnog dan ook mee door, met strikte maatregelenvoor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bewoners.”

Meer informatie
Bewoners van het eerste aansluitgebied hebben een brief ontvangen met eentoestemmingscode en kunnen toestemming geven voor hun eigen aansluitpunt op www.kpnnetwerk.nl/toestemming. Voor alle vragen rondom aanleg, planning envoordelen van glasvezel kunnen ze terecht op www.kpnnetwerk.nl.De uitrol van glasvezel in Heerenveen is onderdeel van de plannen van KPN om voor eind2021 ongeveer een miljoen extra huishoudens in Nederland van glasvezel te voorzien.