Heerenveen – Betonnen reuzen in het landschap: in 1973 plaatste kunstenaar Jaap van der Meij (1923-1999) drie indianen naast de Muntflats. Als tegenwicht tegen de drie torens – in die tijd de hoogste flats van Friesland – koos hij voor een imponerende beeldengroep van Frans aluminiumbeton. De groep bestond uit een herkenbare hoofdman in het midden, met aan weerszijden een krijger.

De twee figuren werden vernield. De gemeente besloot de laatste indiaan preventief te verwijderen. Heeft vandalisme hiermee de slag gewonnen. Nee, want de gemeente Heerenveen heeft de handen ineengeslagen met Museum Heerenveen om de laatste indiaan weer te laten zien. Hij staat nu in de intieme beeldentuin van het museum, hersteld in zijn waardigheid.

In 2017 organiseerde Museum Heerenveen in samenwerking met vier Friese musea de tentoonstelling ‘Kunst met een opdracht’ over het werk van Jaap van der Meij. Voor deze gelegenheid kreeg Museum Heerenveen het laatste indianenbeeld, dat zorgvuldig op de gemeentewerf lag opgeslagen, in bruikleen van de gemeente Heerenveen. Het beeld zou na de tentoonstelling weer terug gaan naar de werf. Anita van Os, regisseur cultuur van de gemeente Heerenveen, heeft zich ingespannen het beeld zichtbaar te houden. De gemeente Heerenveen heeft daarom een langdurige bruikleenafspraak gemaakt met Museum Heerenveen. De laatste indiaan is nu tijdens openingstijden van het museum gratis te bewonderen in de beeldentuin aan de Minckelersstraat 11 in Heerenveen.