HEERENVEEN - Afgelopen week besloot de gemeente Heerenveen mee te werken aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om zo snel mogelijk 150 bedden beschikbaar te stellen als crisisnoodopvang voor asielzoekers. De vraag kwam voort uit de nijpende doorstroom van mensen die in Ter Apel geregistreerd worden.

HUB in Heerenveen vervalt tijdelijk

De Hoekstrahal is op vrijdag 1 april opnieuw ingericht. Het doel was om te werken vanuit een dubbelfunctie en twee verschillende groepen vluchtelingen te kunnen opvangen. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne is de HUB-functie: een overstapplaats. Van daaruit reizen ze zo vlot mogelijk door naar een opvanglocatie elders in de provincie waar ze langere tijd kunnen blijven. Als het nodig is wachten ze even voor die doorreis en komen hier op adem. Vluchtelingen die ’s avonds aankomen kunnen zich opfrissen en blijven slapen. De tweede stroming mensen komt via het COA hier terecht in de crisisnoodopvang en blijft voor maximaal 9 dagen in de Hoekstrahal.

Leefritmes passen nu niet

“Ons uitgangspunt is om iedere vluchteling een tijdelijk onderkomen te kunnen bieden,” zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan. “Maar we merkten de afgelopen dagen dat het proces van twee gescheiden stromen in de praktijk minder goed matcht door een verschillend dag- en nachtritme.” Een deel van de groep vluchtelingen die wat langer in Heerenveen blijft, neemt deel aan de Ramadan. In de avonduren komen zij daardoor graag samen. De vluchtelingen uit Oekraïne verblijven juist kort in de Hoekstrahal en willen vooral op adem komen en uitrusten. En hoewel in de Hoekstrahal nu twee fysiek gescheiden ruimten zijn, is dit verschil in leefritme mede door de akoestiek toch te veel van invloed

HUB-functie tijdelijk naar Achtkarspelen

In overleg met de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) en de gemeente Achtkarspelen, verplaatst de HUB-functie tijdelijk naar Twijzel. De komende week kunnen de vluchtelingen uit Oekraïne daar terecht als ‘overstaplocatie’. Er is plaats om tijdelijk de eventuele intake en overnachting over te nemen van Heerenveen. Overigens lukt het de Veiligheidsregio steeds sneller het proces van het doorverwijzen naar een opvanglocatie uit te voeren, vaak zonder tussenstop. De VRF en de gemeenten zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld.

Rol COA
Het COA deed vorige week het verzoek om in Friesland zo snel mogelijk een crisisnoodopvang te vinden. Omdat de Hoekstrahal in Heerenveen nooit helemaal vol was in de verblijfsfunctie, werd de dubbelfunctie voorgesteld. De crisisnoodopvang geldt voor 7 dagen met een mogelijke uitloop van 2x 24 uren extra. Na afloop van deze periode zorgt het COA voor het doorplaatsen van de asielzoekers naar andere locaties van het COA. De Hoekstrahal is daarna weer beschikbaar als HUB en voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.