HEERENVEEN - Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft woensdagmorgen 26 april 2022 tijdens de Lintjesregen drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.


Mevrouw Wil Bosman-Asselman en de heer Jouke Poortman werden om 10.00 uur door burgemeester Tjeerd van der Zwan ontvangen op het gemeentehuis in Heerenveen en om 11.30 uur werdt de heer van der Honing verrast in het MFA Aengwirden in Tjalleberd met een bezoekje van de burgemeester.

Mevrouw Gerarda Wilhelmina (Wil) Bosman-Asselman uit Heerenveen

Mevrouw Bosman (76 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was voorzitter en bestuurslid SKOZ (Stichting Katholiek Onderwijs Zoetermeer)
 • Was voorzitter en bestuurslid van De Zonnebloem
 • Was bestuurslid van de KRO, afdelingsraad Noord Nederland
 • Is voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen

De heer Jouke Poortman uit Nes

De heer Poortman (68 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Is toneelmeester bij de Ferieniging Foar Folksformaken
 • Is penningmeester van de IJsclub Grouw
 • Is lid/coördinator van de bouwgroep van de Krite Grou
 • Is bestuurslid van het Akkrumer Dream Teater

De heer Wietze van der Honing uit Gersloot

De heer Van der Honing (81 jaar) is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aanvullende informatie:

 • Was vrijwilliger op de basisschool d'Aldewei in Gersloot
 • Was bestuurslid van de Vereniging tot Werkverschaffing in Aengwirden
 • Is activiteitenbegeleider bij de senioren sociëteit Tjalleberd e.o,
 • Is penningmeester van de Vogelwacht Tjalleberd/De streek e.o.