HEERENVEEN - Vandaag is in Heerenveen de Domotheek geopend: een uitleenpunt voor domotica, oftewel slimme hulpmiddelen. Deze domotica verbeteren de leef- en woonomgeving van, met name, ouderen. En dragen eraan bij dat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Met de komst van de Domotheek krijgen inwoners de mogelijkheid de slimme hulpmiddelen gratis uit te proberen in de eigen thuissituatie, voordat zij de domotica kopen. Wethouder Sybrig Sytsma gebruikte bij de opening gelijk één van die slimme hulpmiddelen: met een zogeheten sleutelvinder ‘spoorde’ ze de sleutel op van de Domotheek.

Langer zelfstandig thuis wonen met domotica
Wethouder Sybrig Sytsma: “We zien steeds vaker dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Dit wordt door de overheid gestimuleerd, maar veel ouderen willen dit ook graag omdat ‘thuis’ vaak het meest vertrouwd voelt. Het is dan wel belangrijk dat je thuis prettig en veilig woont en zo veel als mogelijk kunt blijven meedoen. Slimme hulpmiddelen kunnen hierbij helpen. We vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat er mogelijk is op dit gebied en dit kunnen uitproberen in hun eigen thuissituatie. Pas dan weet je of het voor jou helpend is. Daarom is de Domotheek in Heerenveen ook echt van meerwaarde.”

Het effect van domotica
Slimme hulpmiddelen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het veiliger, prettiger én gemakkelijker wonen. Bijvoorbeeld doordat de slimme deurbel een geluid laat horen én flitslicht laat zien, wanneer er iemand op drukt. Of doordat iemand zich met een robotkat op schoot minder eenzaam voelt. Doordat iemand met dementie dankzij een slim horloge toch zelfstandig een wandeling kan maken, omdat de mantelzorger diegene voor de zekerheid met een gps-signaal volgt. Of doordat iemand dankzij de bedlamp met bewegingssensor ’s nachts beter de weg naar het toilet kan vinden.

Verschillende slimme hulpmiddelen te leen
Bij de Domotheek zijn verschillende slimme hulpmiddelen te leen. De meeste daarvan zijn gericht op eenzaamheid, eigen regie en valpreventie. Enkele domotica zijn specifiek bedoeld voor ouderen met de ziekte van Parkinson of een vorm van dementie. Een verwijzing voor het lenen van domotica is niet nodig. Inwoners, maar ook mantelzorgers en professionals, kunnen de slimme hulpmiddelen gratis en vrijblijvend uitproberen.

Enkele producten - zoals de deurbel met flitslicht en de robotkat - zijn niet geschikt voor uitleen, maar kunnen ter plekke worden gedemonstreerd. Er wordt ook uitleg gegeven over de werking van de producten.

Domotheek in de Bibliotheek Heerenveen
Domotica lenen bij de Domotheek kan tijdens het spreekuur op woensdagen van 12.00-13.30 in Bibliotheek Heerenveen aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen.

Regioplan Heerenveen
De Domotheek is een initiatief van Regioplan Heerenveen en omgeving, een samenwerkingsverband van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente. Voor het realiseren van de Domotheek in Heerenveen is de samenwerking gezocht met ROS Friesland en Bibliotheek Heerenveen.