HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen maakt een 'transitievisie warmte'. Die visie beschrijft de volgorde en welke duurzame manieren er zijn voor de overgang naar aardgasvrij wonen. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en organisaties hierbij te betrekken. Daarom kan iedereen vooraf reageren op deze visie, voordat de gemeenteraad hierover besluit in december.

Doelen aardgasvrij
Het doel is om in 2050 alle 25.000 gebouwen in de gemeente aardgasvrij te hebben. Wethouder Jelle Zoetendal vertelt: "We knippen de doelen op: we zetten nu stappen om in 2030 al 20% van de 25.000 gebouwen duurzaam te verwarmen. En ook aan díe opgave werken we met tussenstappen. We gaan met inwoners en bedrijven in gesprek over hoe je nu al energie kan besparen. Door te isoleren en installaties te vervangen op momenten dat je verbouwt of onderhoud pleegt. Zo maken we samen Heerenveen één voor één groener."

Visie als startpunt
Jelle Zoetendal legt de regierol van de gemeente uit: "Wij geven aan waar welke duurzame warmteoplossingen volgens ons het geschiktst zijn. Denk aan warmtenetten in dichter bebouwde buurten of groene gassen in dun bebouwde gebieden. Dit is een uitgangspunt voor verkenningen in een buurt, dorp of wijk." Zoetendal vervolgt: "In de visie leggen we meer uitgangspunten vast. Zo vinden wij lokale betrokkenheid, betaalbaarheid en energiezuinigheid belangrijk. Onze insteek is om aan te sluiten bij de lokale wensen en mogelijkheden. Op de lange termijn geeft dit volgens ons de beste resultaten."

Startgebieden
Er zijn zes gebieden die graag al vóór 2030 aardgasvrij willen worden. Dit zijn de vijf initiatieven die in april als Groene Gangmakers € 100.000,- wonnen voor de uitvoering van hun lokale energie-experiment. Het zesde gebied is het initiatief van de Heidemeer Waterfase om de buurt te ondersteunen met isolatie en zonnepanelen en zo de wijk verder aardgasvrij te maken. De ervaringen van deze zes startgebieden zijn een voorbereiding voor het vervolg. Tussen 2030 en 2040 volgen dorpen, wijken en bedrijventerreinen waar bestaande plannen en ontwikkelingen gecombineerd kunnen worden met aardgasvrije oplossingen. Gebieden waar ontwikkelingen en plannen nu nog niet zo ver zijn, staan voor 'na 2040' in de visie.

Aardgasvrij wonen betaalbaar maken
Aardgasvrij worden is een complexe en kostbare opgave. Dat blijkt ook uit een flitspeiling die de gemeente in juni hield. Wethouder Zoetendal: "We willen voorkomen dat inwoners geen geld hebben voor energiebesparingen. Daarom proberen we samen met onder andere het Rijk, marktpartijen, Liander en andere stakeholders aan betaalbare oplossingen te werken." Stijgende energieprijzen en veranderende regelgeving kunnen de komende jaren van grote invloed zijn op de afweging om wel of niet te investeren. Jelle Zoetendal tipt: "Gelukkig is energiebesparing altijd duurzaam en is het vaak gunstig voor de portemonnee."