HEERENVEEN - De eerder deze week aangekondigde brandbrief, over de gevolgen van de aanhoudende COVID-19-pandemie voor de jeugd, is inmiddels door maar liefst 150 wethouders uit heel Nederland ondertekend. Daarnaast kreeg de brief steun van instanties op het gebied van jeugd, raadsleden én burgers. En ook nu komt nog steeds steun binnen. De brief wordt zo snel mogelijk aangeboden aan het demissionair Kabinet. Het initiatief voor de brief komt van wethouder Reshma Roopram uit Barendrecht in samenwerking met onder andere wethouder Zoetendal uit Heerenveen. Samen met de ondertekenaars roepen zij het Kabinet op tot actie. “

''Het is ongelofelijk belangrijk dat jongeren veilig kunnen opgroeien, maar ook dingen kunnen leren en werk kunnen vinden. Jongeren zijn door de aanhoudende pandemie enorm belemmerd in hun ontwikkeling. En dat de nood hoog is, blijkt wel uit de grote steun van alle gemeentes en instanties. Er moet snel een plan komen én geld, daar zijn we het allemaal over eens”, aldus Zoetendal.

Vier maanden
De wethouders doen de oproep vandaag samen met jeugd, deskundigen, hulpverleners en gemeenteraadsleden. Concreet vragen zij het kabinet om binnen vier maanden een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren, zodat de jeugd weer perspectief krijgt. Er wordt veel flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken hebben met complexe problemen als eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. Er zijn meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en er is een zorgelijke toename van het aantal zelfmoordpogingen onder jongeren. Met de groeiende hulpkreten van kinderen die buiten beeld raken van scholen en hulpverlening, wordt de urgentie om op te treden steeds groter. De jeugd voelt nu al bijna een jaar de belemmering in hun jonge leven, hun welzijn, groei en ontwikkeling. Het is nu tijd om daar iets aan te doen.

Verantwoordelijkheid van gemeenten

Het zijn de gemeenten die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Gemeenten kregen daarom ook, via het gemeentefonds, extra geld van het Rijk om jeugd tijdens de pandemie te ondersteunen. Dat geld is goed terecht gekomen, maar niet voldoende. Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid, maar kunnen dit niet alleen. Landelijke aandacht is nodig.

Taskforce en concrete voorstellen
De ondertekenende partijen vragen Premier Rutte en het demissionair kabinet om, samen met gemeenten, jongeren, deskundigen en hulpverleners, een taskforce in te richten en een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren. Én te financieren, met net zoveel urgentie als de economische steunpakketten. Zodat er binnen vier maanden in alle regio’s van Nederland concrete voorstellen zijn waarmee de jeugd kansrijk, veilig en gezond kan opgroeien en achterstanden kunnen worden hersteld.