HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen zegt ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne ‘Orange the World’. Daarom kleurt Crackstate maandagavond 25 november oranje. Voorafgaand aan de raadsvergadering op deze avond ontstaken wethouder Jelle Zoetendal en raadslid Marga Kuipers gezamenlijk het oranje licht. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World.


Geweld tegen meisjes en vrouwen
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs nog meer. Wethouder Jelle Zoetendal: “Ongeveer 45% van de vrouwen en meisjes in Nederland heeft te maken met een vorm van geweld. Daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Om hier aandacht voor te vragen kleurt Crackstate vanavond Oranje. En waar we kunnen biedt de gemeente hulp en ondersteuning aan inwoners die te maken krijgen met (huiselijk) geweld”.

Raadslid Marga Kuipers vult aan: “Dit jaar bestaat het vrouwenkiesrecht 100 jaar en we doopten Heerenveen tot ‘Vrouwenveen’. Dat meisjes en vrouwen anno 2019 nog zoveel te maken krijgen met geweld: dat moet echt niet kunnen”.

Bredere aandacht
De Verenigde Naties heeft 25 november benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Met het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Nederland zal naar verwachting dit jaar de meeste oranje gebouwen en objecten ter wereld tellen. In alle provincies doen meerdere gemeenten mee, en minstens de helft van de provincies besteedt aandacht aan Orange the World. Wereldwijd doen meer dan honderd landen mee. De campagne trapt af op 25 november met '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De ‘Orange the World’-campagne levert een bijdrage aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Doel 5 gaat specifiek over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stoppen van geweld een essentieel onderdeel is. Een belangrijke stap hierin is bewustwording onder burgers over de aard en omvang van het probleem.