HEERENVEEN - De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer Arno Brok, was vandaag op ambtsbezoek in de gemeente Heerenveen. Tijdens dit officiële bezoek is hij bijgepraat over allerlei zaken die spelen in de gemeente Heerenveen.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan ontving de commissaris in Crackstate. “Na het officiële welkom bespraken we als college samen met de heer Brok wat er zo bijzonder is in onze gemeente. En welke ontwikkelingen er zijn waarmee het college van B&W de komende jaren aan de slag gaat.”

Programma in de gemeente
Na dit gesprek met het college volgden twee bedrijfsbezoeken die de commissaris een goed beeld kunnen geven van wat er speelt in de gemeente. Er was er een rondleiding bij de woonfabriek van Van Wijnen. Daarna werd de commissaris bij Sportstad Heerenveen geïnformeerd over maatschappelijke projecten voor onder andere statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In gesprek met de politieke partijen
Het programma werd afgesloten met een lunch met de fractievoorzitters van de politieke partijen. Ook tijdens deze lunch kwamen de nodige onderwerpen op tafel. Bijvoorbeeld toenemende armoede, openbaar vervoer en bereikbaarheid nieuwe wijken en de lokale democratie.

Doel ambtsbezoek
De commissaris van de Koning legt binnen zijn ambtstermijn één keer aan alle gemeenten in de provincie als ‘rijksorgaan’ een ambtsbezoek af. De commissaris ervaart het ambtsbezoek met name als een belangrijk moment om zaken uit de gemeenten op te halen die meegegeven kunnen worden aan ministeries en het provinciebestuur.