HEERENVEEN - Sinds eind april voeren de beoogde coalitiepartijen PvdA, VVD, GroenLinks en CDA inhoudelijke gesprekken om te komen tot een nieuw college. Onderdeel van de gesprekken is een collegeprogramma voor de aankomende vier jaar. Dit proces loopt voorspoedig.

Geïnspireerd door vrije denkers

Tijdens het proces van collegevorming laten de vier partijen zich onder andere inspireren door ‘vrije denkers’. “Dit is een waardevolle aanvulling op onze gesprekken,’’ zegt formateur Jelle Zoetendal. “We staan als gemeente voor grote opdrachten en zien nog meer ontwikkelingen in de nabije toekomst. De mensen uit het werkveld - die vrije denkers - zijn nodig om ons een spiegel voor te houden”.

Collegeprogramma en raadsagenda

Parallel aan de uitwerking van het collegeprogramma werken alle raadsfracties samen aan een Heerenveense raadsagenda. Uiteindelijk is het doel om het collegeprogramma en de raadsagenda aan elkaar te verbinden. Door beide processen op elkaar aan te laten sluiten, kunnen raad en college grotere uitdagingen voor de komende vier jaar beter agenderen en zo ook transparant werken, met en voor de inwoners.

Planning

Het proces is nog in volle gang en verloopt soepel en constructief. Streven is om 30 juni klaar te zijn.