HEERENVEEN - Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen heeft de voorkeur voor een asielzoekerscentrum in Heerenveen-West. Dit reguliere azc is bedoeld voor de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren samen. Voorwaarde voor de keuze van deze locatie is daarom dat beide gemeenten hier gezamenlijk in optrekken. Maximaal 450 asielzoekers moeten er opgevangen kunnen worden. Het college vraagt de gemeenteraad van Heerenveen hierover een definitief besluit te nemen.


Er was meer tijd nodig dan eerder verwacht om de inbreng van de inloopbijeenkomst van 7 september jl. zorgvuldig te analyseren. Er is er nu goed vergelijkbare informatie over alle voorgestelde locaties beschikbaar. Op basis daarvan stelt het college voor om in samenwerking met De Fryske Marren te komen tot één gezamenlijk regionaal azc.

Mocht er voor 1 maart 2024 nog geen helderheid bestaan over de haalbaarheid van deze regionale samenwerking, dan wil het college een alternatief uitwerken voor een lokaal azc in Heerenveen-Noordoost.

Azc als onderdeel van toekomstige woonwijk in Heerenveen-West

Heerenveen-West is een locatie die bestemd is als een woningbouwuitbreiding. Daarover sloten Heerenveen en De Fryske Marren in het verleden al een overeenkomst. In de toekomst moet hier een woonwijk komen, waarna er een grenscorrectie volgt.

De eerste woningen van deze woonwijk zijn dan van dit azc, dat in ieder geval voor tien jaar in gebruik is. In het asielzoekerscentrum komen, zo is het plan, ongeveer 45 woningen voor maximaal 450 bewoners. Na verloop van tijd komen de woningen beschikbaar voor de reguliere koop- of huurmarkt.

Terugkijken op inloopbijeenkomsten

Op 7 juni was een inloopbijeenkomst over mogelijk geschikte locaties in de gemeente Heerenveen. Daarbij werd de locatie Heerenveen-West niet meegenomen. Immers, dit ligt in de buurgemeente De Fryske Marren. Toch noemden bezoekers deze locatie wel als mogelijkheid. Omdat De Fryske Marren ook zoekt naar een nieuwe locatie, is Heerenveen-West alsnog als mogelijkheid onderzocht. Op 7 september is daarom een inloopbijeenkomst geweest over deze locatie voor omwonenden en overige belangstellenden.

Bezoekers gaven duidelijk aan het genoemde aantal van 600 asielzoekers te hoog te vinden. Ook de politie adviseert te kiezen voor een kleinere locatie. Daarom verlaagt het college dit aantal naar 450 bewoners.

Alternatieven

Bij beide inloopbijeenkomsten brachten bezoekers verschillende voorstellen in, bijvoorbeeld om ook te kijken naar meerdere kleine locaties. Dit heeft echter niet de voorkeur. Want behalve woonruimte horen bij een azc ook ruimten voor bijvoorbeeld recreatie, dagbesteding en een buitenruimte voor bewoners, en voor kantoren en dienstgebouwen. Bij meerdere kleinere locaties zouden bewoners veel heen en weer moeten reizen tussen locaties om gebruik te maken van de verspreide voorzieningen. En voor het COA betekent het dat met hetzelfde personeel op meerdere locaties taken moeten worden verricht.

Vervolg en besluitvorming

Het college stelt de gemeenteraad van Heerenveen voor om samen met gemeente De Fryske Marren voor één gezamenlijk asielzoekerscentrum voor 450 bewoners te gaan bouwen in Heerenveen-West. Blijkt dat dit voorstel toch niet haalbaar is, dan vraagt het college de raad om het alternatief verder uit te werken voor een lokaal azc in Heerenveen-Noordoost voor maximaal 300 mensen. Deze locatie is bij de bijeenkomst van 7 juni van dit jaar besproken en is na Heerenveen-West de meest geschikte locatie.

Voordat de raad een besluit neemt, kunnen inwoners inspreken. Die inspraakavond is ingepland op 22 januari 2024. Na de voorbespreking in de commissievergadering van 15 februari is de besluitvormende raadsvergadering op 29 februari 2024.