HEERENVEEN - Van fontein tot duurzame bevoorrading, inwoners van de gemeente Heerenveen barsten van de ideeën voor het centrum. Op zaterdag 9 februari kwamen maar liefst vierhonderd inwoners bijeen tijdens de burgertop van de G1000Heerenveen. In de sporthal achter het Kei College praatten zij een dag lang met elkaar over zaken die zij belangrijk vinden voor het centrum. Aan het einde van de dag hebben 223 deelnemers zich aangemeld voor het vervolg. Zij werken de ideeën van de burgertop de komende maanden uit naar concrete plannen voor het centrum van Heerenveen.

Populaire onderwerpen
Tijdens de G1000 Burgertop bogen deelnemers zich in drie gespreksrondes over de vraag: ‘Wat gaan we doen met het centrum van Heerenveen?’ Veel gekozen onderwerpen waren ontmoeting, groen en betrokkenheid. Ideeën om met deze thema’s aan de slag te gaan zijn er in alle soorten en maten, van de herinrichting van pleinen tot meer groen in het centrum.

Gezellige dag
Deelnemers waren te spreken over de opzet van de dag. Een greep uit de reacties: “Het was een boeiende en ook vooral een heel gezellige dag.” “Heel bijzonder om met andere Heerenveners te praten over wat wij samen belangrijk vinden voor het centrum.” “Ik hoop dat ik met mijn ideeën een steentje kan bijdragen.” “Wat was alles uitstekend geregeld.”

Veel goede ideeën
Wethouder Jelle Zoetendal: “Ik ben onder de indruk van de betrokkenheid en het enthousiasme van de deelnemers aan de burgertop. Ik heb veel goede ideeën gehoord voor het centrum en ook mogelijke oplossingen voor bekende vraagstukken. En het blijft niet bij ideeën, er is ook veel animo om de plannen verder uit te werken.”

Hoe nu verder?
Eind februari start de volgende fase van de G1000, het burgerforum. De deelnemers die zich hebben opgegeven voor het vervolg, werken dan de ideeën uit de burgertop uit naar concrete plannen. Die plannen leggen zij ook voor aan de inwoners van de gemeente, iedereen kan erop reageren. De uitgewerkte voorstellen worden ingediend tijdens de slotbijeenkomst van de G1000, op zaterdag 25 mei. Alle deelnemers aan de burgertop kunnen dan voor of tegen de voorstellen stemmen.

Resultaten online
De resultaten van de burgertop, de presentaties van alle thema’s en een fotoverslag zijn te vinden op de website www.G1000Heerenveen.nl.