HEERENVEEN - Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft de gemeenteraad geïnformeerd over zijn besluit om met ingang van 1 oktober 2023 afscheid te nemen. Van der Zwan (1954) is sinds 2011 burgemeester van de gemeente Heerenveen.


Met de gemeentelijke herindeling (met een deel van de oude gemeente Boarnsterhim) werd hij in 2013 benoemd tot waarnemend burgemeester. In 2014 volgde een benoeming. In 2020 is Van der Zwan opnieuw benoemd tot burgemeester van Heerenveen.

Burgemeester Van der Zwan kondigt zijn vertrek nu al aan, zodat er voldoende tijd is om een opvolger te zoeken. Hij zegt hierover: “Formeel eindigt mijn aanstelling in januari 2024. Dan hoop ik 70 jaar te worden en dat is wettelijk de maximale leeftijd voor een burgemeester. Met het aangekondigde stoppen op 1 oktober 2023 loop ik iets vooruit op dat moment, maar dan is er ook genoeg tijd en ruimte voor de gemeenteraad om een nieuwe burgemeester te zoeken. Afgelopen juni ging een nieuw college van burgemeester en wethouders van start. Voor de gemeente Heerenveen is er nu een stabiele periode ontstaan. Dat geeft me het volste vertrouwen in de toekomst. En ondanks het besluit te gaan stoppen heb ik nog genoeg energie voor dit ambt en zal ik me de komende 10 maanden nog volop inzetten voor Heerenveen!”

Protocol Volgens het protocol besprak de burgemeester bovenstaand voornemen afgelopen vrijdag, 16 december, met de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning beoordeelt na een gesprek met de gemeenteraad of er meteen een benoemingsprocedure wordt opgestart of dat er eerst een waarnemer wordt benoemd. Hoe en wanneer er afscheid van de burgemeester wordt genomen wordt later in 2023 bekend gemaakt.