HEERENVEEN - De tijdelijke huurwoningen die aan de Goudsbloemstraat in Heerenveen-Noord zouden komen worden niet gebouwd. Ontwikkelaar Van Wijnen en de gemeente trekken samen de conclusie dat het project niet haalbaar is. Gemeente zet nu in op permanente woningontwikkeling op deze locatie.


50 Tijdelijke woningen

Eind 2022 heeft de gemeente een aanbod van ontwikkelaar Van Wijnen geaccepteerd om op zo kort mogelijke termijn 50 woningen in het verlengde van de Pastorielaan te realiseren. De huurwoningen zouden voor maximaal 15 jaar geplaatst worden en daarna naar een nieuwe plek verhuizen.

Geen verhurende partij gevonden

Van Wijnen heeft de planvorming samen met de gemeente voortvarend opgepakt. Het blijkt echter lastig om de woningen aan een verhurende partij over te dragen. Verschillende gesprekken hebben niet tot overeenstemming geleid. De financiële haalbaarheid van het project is daarmee zwaar onder druk komen te staan en de start van de bouw is hierdoor vertraagd. Zowel van Wijnen als de gemeente zien op korte termijn geen mogelijkheden om tot een oplossing te komen en hebben besloten de woningen niet te bouwen.

Locatie is onderdeel van gebiedsvisie A32 zone

Gemeente Heerenveen werkt op dit moment aan een gebiedsvisie voor de A32 zone. Hierin worden uitgangspunten voor een permanente woningbouw ontwikkeling op deze locatie vastgelegd. De bedoeling is dat er dan een meer divers aanbod aan woningen worden gerealiseerd waarvan een deel sociale huurwoningen.