HEERENVEEN - De bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Schoterland en Aengwirden (vanaf 1934 de gemeente Heerenveen) zijn vanaf nu online te raadplegen op de website AlleFriezen.nl. De afgelopen jaren zijn vrijwilligers uit het hele land bezig geweest om tienduizenden scans uit registerboeken te omschrijven en te controleren. Het publiceren van deze historische bronnen biedt met name stamboom-onderzoekers mogelijkheden om meer over hun voorouders te ontdekken.


Bevolkingsregisters 1850-1920

Vanaf 1850 waren gemeenten verplicht een doorlopende bevolkingsregistratie bij te houden. Per woning werd in een boek bijgehouden wie er woonden, wat de relatie tussen de bewoners was, wanneer en waar deze geboren waren, welk beroep zij hadden en wanneer en waarheen zij vertrokken. Bij het verlaten van de woning werden de namen van de bewoners doorgehaald. De ambtenaar begon daaronder opnieuw met de namen van de nieuwe bewoners. In 1920 werd dit registratiesysteem vervangen door een systeem van losse gezinskaarten.

AlleFriezen.nl
Op de website AlleFriezen.nl zijn de bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand van de meeste Friese gemeenten gepubliceerd. Daarmee wordt het mogelijk om de levensloop van Friezen tussen 1850-1920 te reconstrueren. De publicatie van de bevolkingsregisters uit Heerenveen vult hiermee een groot gat. Tot aan vandaag moesten geïnteresseerden naar de studiezaal in het gemeentehuis komen om de boeken in te zien. Dit was niet alleen omslachtig voor de bezoeker, maar ook een aanslag op de kwetsbare boeken.

Prominente Heerenveeners
De publicatie is niet alleen interessant voor stamboomonderzoekers. Ook voor historici en biografen leveren de bevolkingsregisters een schat aan informatie. Zo is in het bevolkingsregister van Heerenveen 1910-1920 bijvoorbeeld van alles te vinden over het gezin van Abe Lenstra.

Digitaliseringsslag Heerenveen
De afgelopen en de komende periode zet de gemeente Heerenveen zich in om meer informatie met betrekking tot de oude archieven online beschikbaar te maken. Onlangs werden al de inventarissen van de voormalige gemeente Schoterland online toegankelijk gemaakt. Ook de inventaris van de onlangs overgebrachte archieven Heerenveen 1986-2013 gaat online gepubliceerd worden. Daarnaast gaat de gemeente onderzoek doen naar het digitaliseren van bronnen over de Tweede Wereldoorlog en het publiceren van de gezinskaarten 1920-1939.