HEERENVEEN - De Voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân maakt bekend dat hij heeft vastgesteld de “ Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 16 september 2020”.

De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 16 september 2020 treedt op 16 september 2020 in werking.

De tekst van de regelgeving is te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, www.veiligheidsregiofryslan.nl en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.