HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen heeft opdracht verleend aan BAM Infra voor fase 2 van Heerenveen Beter Bereikbaar. Fase 2 is het aanpassen van de Oranje Nassaulaan, de op- en afrit 11 Heerenveen-Oranjewoud en de kruising van de Oranje Nassaulaan met de Burgemeester Falkenaweg. Vier aannemers hebben ingeschreven op het werk. De inschrijvingen zijn beoordeeld op kwaliteit en prijs. BAM Infra kwam via een openbare aanbesteding als winnaar uit de bus.

Wethouder Jaap van Veen: “BAM heeft de werkzaamheden rondom de afrit Heerenveen-Centrum en de K R Poststraat naar volle tevredenheid uitgevoerd. We hebben er daarom alle vertrouwen in dat BAM ook van de Oranje Nassualaan en de Burgemeester Falkenaweg een succes zal maken”.

Bouwteam
De opdracht bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de zogenaamde Bouwteamfase. Hierin werken het projectbureau Heerenveen Beter Bereikbaar en BAM Infra samen aan het uitwerken van het verkeerskundige ontwerp tot een uitvoeringsontwerp. Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar het zo veel mogelijk beperken van de hinder tijdens de bouw.

De Bouwteamfase duurt ongeveer één jaar. In het tweede deel krijgt BAM Infra een vervolgopdracht aangeboden om het werk uit te voeren voor een vooraf afgesproken prijs. De werkzaamheden zelf starten vervolgens naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Vlot & Veilig de A32 op en af!
Het Project Heerenveen Beter Bereikbaar is een samenwerking van de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Heerenveen kent een grote verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits. Om de verkeerssituatie vlotter en veiliger te maken werden eerder de op- en afritten van de A32 naar de K.R. Poststraat al verbeterd. In 2023 worden ook de op- en afritten van afrit 11, de Oranje Nassaulaan en de kruising met de Burgemeester Falkenaweg aangepast. Gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat hebben hiervoor samen met bewoners een plan bedacht. De werkzaamheden zullen gepaard gaan met hinder voor het verkeer en de omgeving. Hierover worden bedrijven, bewoners en weggebruikers vroegtijdig geïnformeerd.