HEERENVEEN - In Rotterdam is een stedenbouwkundig adviesbureau gevestigd, Kuiper Compagnons, dat nauw betrokken is geweest bij de vormgeving van onze mooie uitbreidingswijk Skoatterwâld. Met name één van de directieleden van dat bureau, Ashok Bhalotra, was er lange tijd het gezicht van, dat spraakmakende plannen maakte voor diverse nieuwbouwwijken in Nederland.

Met de ontwikkeling van de wijk Kattenbroek in Amersfoort in de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd Bhalotra bekend. Wij zijn daar gaan kijken in de jaren 1990-1994 met de toenmalige gemeenteraad, omdat we toen wel wat ideeën hadden over de uitbreiding van Heerenveen, al hadden we toen nog niet besloten dat we met Skoatterwâld zouden beginnen.

Visie op nieuwbouwwijken

Op het moment dat het besluit om een nieuwbouwwijk aan te leggen werd genomen, hebben we het bureau Kuiper Compagnons gekozen, met name vanwege de presentatie door Ashok Bhalotra en zijn visie op de manier waarop een nieuwbouwwijk er uit zou moeten zien.

Dit leidde tot een inspirerende samenwerking tussen Ashok, de gemeentelijke organisatie en het bestuur van de gemeente, waarbij verschillen van inzicht op het scherp van de snede werden uitgediscussieerd, maar met telkens een mooie uitkomst. Een samenwerking, die leidde tot een wijk, zoals die zich nu, bijna af, aan ons presenteert. Hij dwong je tot nadenken over de samenleving die je voor je ziet, door zo’n wijk aan de plaats toe te voegen. Want, zo zei Ashok: “Stedenbouw is politiek. Je bouwt niet voor jezelf, je bouwt voor een samenleving van de toekomst. En hoe beter je dat doet, hoe duurzamer zo’n wijk is en hoe houdbaarder voor de toekomst”.

Groen en gemengd

En dus kwam er een structuur waarbij van uit nagenoeg ieder woonhuis contact is met openbaar groen. Een structuur die geënt is op de oorspronkelijke noord-zuid verkaveling en watergangen van de wijk, waardoor met de natuur ‘meegebouwd’ wordt. Maar ook met sterke verbindingen naar het centrum.

Op het laatste moment zijn alle tunnels onder de A32 daarom aangepast. Een structuur met een waterbeheersingssysteem waarin geprobeerd wordt de verdroging van Oranjewoud tegen te gaan, met nieuwe landgoederen om de kwaliteit van de Oranjewoud ook in de wijk te integreren. Vanuit het bewustzijn dat je ook iets terug kunt doen voor de natuur. En ja, ik heb er de ijsvogel gezien en zeldzame vlinders en wilde orchideeën. Maar vooral werd Skoatterwâld een “Gemengde Wijk”, waarin ruimte is voor alle inkomensgroepen van Heerenveen, die in principe allemaal op een mooie plek wonen en niet strak gescheiden. Een plek om tot jezelf te komen.

Onlangs ben ik nog eens terug geweest in de wijk Kattenbroek in Amersfoort. Het is nog steeds een mooie wijk. Groen, ruim en passend bij Amersfoort. Graag was ik nog eens met Ashok door Skoatterwâld gelopen om te kijken wat er van zijn en van onze ideeën geworden is. Maar hij, de verleider, de intellectueel, de wereldburger, geboren in India, maar thuisgekomen in Nederland, is vorige week op 79-jarige leeftijd overleden. Hij wordt gemist.