HEERENVEEN - De Heerenveense gemeenteraad wil meer ruimte geven aan initiatieven en betrokkenheid van de samenleving. De raad wil over een aantal onderwerpen in gesprek met de samenleving om op te halen wat er leeft en speelt. En welke rol de samenleving voor zichzelf hierbij ziet weggelegd. Het moeten onderwerpen zijn die dicht bij de samenleving staan of die grote maatschappelijke invloed (gaan) hebben. En de samenleving in brede zin uitdagen om haar betrokkenheid en expertise in te zetten. Deze onderwerpen staan in een thematisch raadsakkoord, wat maandag 4 juni in de vergadering van de gemeenteraad wordt behandeld.

Thematisch raadsakkoord

In het raadsakkoord staan drie thema’s om mee te beginnen: verduurzaming van Heerenveen, versterken van de lokale democratie, en de ontwikkeling van het centrum, de wijken en dorpen. Daarnaast is er nog een vierde, niet-vastgelegd thema. Dit onderwerp kan jaarlijks verschillen. Op deze manier voorkom je dat het een dichtgetimmerd thematisch raadsakkoord wordt.

Samen experimenten en zoeken
De raad wil eerst, samen met (een delegatie van) de samenleving, de drie voorgestelde onderwerpen onder de loep nemen. Zijn ze concreet genoeg, en zijn ze geschikt voor de nieuwe aanpak? Dit levert een drietal definitieve onderwerpen op. Vervolgens gaat de raad met inwoners, instellingen en organisaties in gesprek om het onderwerp uit te diepen. Wat de uitkomst gaat worden en hoe de verdere aanpak er uit ziet, is nu nog onbekend.

Maak het! …. in Heerenveen

De voorgestelde aanpak sluit goed aan bij de Heerenveense Maak het!-werkwijze. Door hierbij aan te sluiten, ontstaan kansen en mogelijkheden. Zo kan de bijbehorende website (www.maakhet.nl) ingezet worden voor participatie en de digitale raadpleging over het raadsakkoord en de thema's.

Maak het! is de naam voor de beweging die de gemeente Heerenveen heeft ingezet. De gemeente bepaalt minder (alleen) wat er moet gebeuren, maar faciliteert/regisseert en laat meer over aan de samenleving. Het doel van Maak het! is het versterken van de lokale democratie door ruimte te geven aan wat er leeft in de Heerenveense samenleving

Behandeling in de gemeenteraad

Op maandagavond 4 juni bespreekt de gemeenteraad het thematisch raadsakkoord.