HEERENVEEN -Eenzaamheid komt veel voor. En nu door de corona maatregelen misschien nog wel meer. Gemeente Heerenveen heeft een plan voor de komende 8 jaar opgesteld om actief te werken aan het terugdringen van eenzaamheid.


Wethouder Jelle Zoetendal geeft aan: “Natuurlijk willen wij niet dat er steeds meer mensen eenzaam zijn in onze gemeente. Daarom kiezen we er heel bewust voor daar iets aan te doen. Het mooie aan dit plan is dat het sámen met inwoners, professionals en (vrijwilligers) organisaties gemaakt is. Zo hebben we informatie vanuit veel invalshoeken verzameld.”

Actieplan
Het actieplan bevat allerlei initiatieven om de zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Belangrijk hierbij is eenzaamheid vroeg te signaleren en zorgen dat wat je doet voor langere tijd effect heeft. Daarom wordt ingezet op meer aandacht voor eenzaamheid, samenwerking en verschillende mogelijkheden om in te zetten bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

Van alle leeftijden
Gemeente Heerenveen vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Het streven is eenzaamheid en sociaal isolement zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Eenzaamheid is van alle leeftijden. Jongeren net zo goed als ouderen. Hoewel het verschil niet eens zo groot is per leeftijdsgroep komt volgens de cijfers eenzaamheid het meest voor bij inwoners van 65 jaar en ouder.

Een tegen Eenzaamheid
Gemeente Heerenveen is aangesloten bij het landelijk actieprogramma Een tegen Eenzaamheid. Met dit programma wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. Door eenzaamheid eerder te signaleren, bespreekbaar te maken en vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen.