HEERENVEEN - De gemeenteraad van Heerenveen beveelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om mevrouw mr. Avine Fokkens voor te dragen als burgemeester van de gemeente Heerenveen. Dat is de uitkomst van de besloten raadsvergadering van 29 juni.


Mevrouw Mr. Avine Fokkens

De gemeenteraad van Heerenveen draagt mevrouw mr. Avine Fokkens graag voor om burgemeester van de gemeente Heerenveen te worden. Mevrouw Fokkens heeft een brede ervaring in het openbaar bestuur. Zij heeft die onder meer opgedaan bij de rechtbank en de provincie Fryslân. Zij is momenteel gedeputeerde.

Mevrouw Fokkens is 52 jaar. Ze is getrouwd en heeft vier kinderen. Zij is een gedreven, betrokken en daadkrachtige bestuurder. Haar karaktereigenschappen zijn sociaal, verbindend en empathisch, ambitieus en besluitvaardig. Mevrouw Fokkens is een energieke persoonlijkheid met een warm hart, passend bij het DNA van Heerenveen.

Mevrouw Fokkens: “Ik ben buitengewoon vereerd met de voordracht en zie er enorm naar uit om als ‘burgermoeder’ naast en tussen de mensen te mogen staan en samen met de raad en wethouders mij in te zetten voor Heerenveen.”

Boegbeeld van een ondernemend, sociaal en duurzaam Heerenveen

De gemeenteraad van Heerenveen ziet in mevrouw Fokkens dé sociaal sterke burgemeester van de gemeente Heerenveen, met een weidse blik, een persoonlijkheid met oog voor de inwoners.

Een enthousiasmerend leider met een strategische blik die tegelijkertijd hartelijk, invoelend en meelevend tussen de inwoners staat. Die het voortouw neemt in de uitdagingen waar Heerenveen voor staat en samenwerking bevordert. Als geboren netwerker kan mevrouw Fokkens de sterke economische en geografische positie van Heerenveen gedegen onderhouden en waar mogelijk verder uitbouwen, niet alleen in de gemeente maar ook in de regio, landelijk en internationaal.

Procedure

Op 26 januari werd de vertrouwenscommissie benoemd die op zoek moest gaan naar een nieuwe burgemeester. Op 6 maart stelde de gemeenteraad de profielschets vast, waarin is opgenomen waaraan een nieuwe burgemeester moet voldoen. In de vertrouwenscommissie waren alle raadsfracties vertegenwoordigd.

In totaal solliciteerden 11 kandidaten naar de functie. Na de eerste selectie in overleg met de commissaris van de Koning heeft de vertrouwenscommissie met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Uiteindelijk heeft de vertrouwenscommissie een voorstel aan de raad voorbereid en heeft de raad besloten om mevrouw mr. Avine Fokkens aan te bevelen.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet een voordracht aan Zijne Majesteit de Koning, die de burgemeester benoemt. De verwachting is dat mevrouw Fokkens op 2 oktober 2023 geïnstalleerd wordt als burgemeester van de gemeente Heerenveen.