HEERENVEEN - In 2019 is de Centrumvisie Heerenveen vastgesteld door de gemeenteraad. Die visie kwam tot stand dankzij inwoners en ondernemers in een G1000-proces, een zogeheten burgerbesluit. De Centrumvisie ‘Heerenveen ook ’n Gouden Plak’ staat voor een compacter, levendiger en toekomstbestendig centrum. Voor het oostelijk deel van het centrum is de ontwerp-gebiedsdeal in het college vastgesteld en klaar om aan de gemeenteraad voor te leggen. Wethouder Jelle Zoetendal: “Deze uitwerking van dit deel van het centrum laat zien hoe we op een goede en weloverwogen manier op weg zijn naar een centrum klaar voor de toekomst. Samen met de projecten die elders in het centrum al zichtbaar zijn, is dit een hele mooie start van waar we naar toe willen.”


Belangrijk is dat deze plannen voortgekomen zijn uit nauwe samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers. Eind mei bespreekt de raad de organisatie van het Programma Centrum Heerenveen, het budget en de plannen voor de ontwikkeling van het deelgebied Centrum-Oost.

Visie Centrum Oost: ’n Gouden Rand
Klaar voor de toekomst betekent een optimale plek maken om te wonen, te werken en te recreëren. Met nieuwe woningen, meer groen en het creëren van een veilige omgeving. WoonFriesland heeft als partner in het programma plannen voor het bouwen van 90 appartementen op de locatie van het oude postkantoor. De plannen voor het Burgemeester Kuperusplein, het Ernst van Harenplein en het Gashoudersplein voorzien in de behoefte aan meer groen in het centrum. Daarnaast staat onder andere de bouw van een parkeergarage op het Burgemeester Kuperusplein gepland waardoor er voldoende plek is om te parkeren. Het is de bedoeling dat de Albert Heijn verhuist naar een ruimere locatie, zodat de bevoorrading eenvoudiger en veiliger kan. Dit zorgt ook voor de mogelijkheid om het ABC-complex (Albert Heijn-Blokker-C&A) te upgraden.

Projecten in het centrum
Ondertussen is een aantal projecten in het centrum al opgepakt. De opgeknapte en verbeterde kaden aan het Breedpad worden in de komende maanden opgeleverd. Verschillende stegen krijgen een make-over waardoor de verbindingen in het centrum geoptimaliseerd worden. Het verbeteren en opknappen van de Dracht als belangrijke winkelstraat staat in de planning. Dit geldt ook voor investeringen in het horecagebied met het Amelius van Oenemapark.

Daarnaast zijn er voor verschillende plekken in het centrum plannen voor meer woningen.

Investeringen
Het spreekt voor zich dat de kosten voor alle ideeën in de Centrumvisie secuur besproken en beoordeeld worden. Zo worden wellicht niet alle voorstellen (meteen) gerealiseerd. Samen met de partners in het centrum gaat de gemeente in de komende acht jaar aan het werk om de visie zo optimaal mogelijk verder uit te werken.