HEERENVEEN - ‘Wat vinden jullie belangrijk voor de toekomst van het centrum?’ Die vraag stelde de gemeenteraad in december aan de inwoners van Heerenveen. Een half jaar later hebben 118 inwoners van Heerenveen hier een Burgerbesluit over genomen. 47 voorstellen voor een toekomstbestendig centrum zijn op zaterdag 25 mei aangenomen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan legt deze voorstellen binnenkort voor aan de gemeenteraad.


Waarom een burgerbesluit over het centrum?

Wethouder Jelle Zoetendal: ‘Na de laatste gemeenteraadsverkiezing heeft de raad van Heerenveen besloten om samen met inwoners aan de slag te gaan met vitalisering van het centrum van Heerenveen. De voorstellen die vandaag zijn aangenomen, vormen het uitgangspunt voor verdere besluitvorming. De gemeenteraad neemt de voorstellen in juni in behandeling. Zo werken we echt samen aan een toekomstbestendig centrum.’


Werkwijze G1000Heerenveen

Vierhonderd inwoners, ondernemers, vrije denkers, ambtenaren en politici van de gemeente hebben op 9 februari samen bepaald wat er moet gebeuren om het centrum van Heerenveen klaar te maken voor de toekomst. Honderdvijftig inwoners hebben die ideeën de afgelopen maanden uitgewerkt naar concrete centrumvoorstellen. Op zaterdag 25 mei zijn de uitgewerkte plannen gepresenteerd. Via stemming werden 47 van de 51 voorstellen aangenomen. Deze vormen samen het Burgerbesluit.


Voorstellen naar de gemeenteraad

Burgemeester Tjeerd van der Zwan biedt het Burgerbesluit in juni aan de gemeenteraad aan. Dit is van belang omdat er veel voorstellen zijn die de gemeente moet uitvoeren of waar de gemeente geld voor moet vrijmaken. De gemeenteraad heeft toegezegd de voorstellen te bespreken en aan te geven hoe zij kan bijdragen aan de realisatie van de voorstellen. Een monitorgroep van inwoners blijft betrokken bij de behandeling van de voorstellen.


Bekijk het Burgerbesluit

Samenvattingen van alle gepresenteerde voorstellen en het Burgerbesluit met alle aangenomen voorstellen zijn online beschikbaar via G1000Heerenveen.nl/burgerbesluit.