HEERENVEEN - Op donderdag 13 september markeerde wethouder Jaap van Veen de start van de voorbereidende werkzaamheden van het project Heerenveen Beter Bereikbaar. Dit deed hij door samen met de boormeester van de Gasunie een boormachine aan Het Meer in Heerenveen in werking te zetten. ”We starten nu de voorbereidingen, het echte werk aan de weg begint over een jaar”, aldus wethouder Jaap van Veen. “Het wordt een grote klus, waar iedereen de komende jaren mee te maken krijgt. Hinder is dan niet te voorkomen, maar we doen er alles aan om de overlast zo klein mogelijk te houden. Uiteindelijk profiteert iedereen van het resultaat. Vlot en veilig de A32 op en af, dat is waar we het voor doen!”

Voorbereidende werkzaamheden
Het verkeerskundige ontwerp voor het project ‘Vlot & Veilig de A32 op en af!’ is in 2017 vastgesteld. Aannemers kunnen zich begin volgend jaar via een aanbesteding inschrijven voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Voordat het eigenlijke werk aan de weg start, worden er nu al op en rond de K.R. Poststraat de nodige voorbereidingen getroffen. Zo verlegt de Gasunie in deze periode de leidingen die regionale bedrijven en huishoudens in en om Heerenveen van gas voorzien.
Bij deze werkzaamheden kan het verkeer gewoon van de bestaande routes gebruik blijven maken. Vervolgens worden ook andere kabels en leidingen verplaatst om ruimte vrij te maken voor de start van de realisatie eind 2019.

Vlot & Veilig de A32 op en af!
Heerenveen kent een grote verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits. Om dit te verhelpen maakten de gemeente Heerenveen en provincie Fryslân samen met Rijkswaterstaat en inbreng van inwoners een nieuw ontwerp. De aanpassingen aan de op- en afritten van de A32 bij Heerenveen Centrum en Oranjewoud moeten vanaf eind 2021 zorgen voor een vlottere en veiligere doorstroming van het verkeer. Ook de wegen naar de toe- en afritten worden aangepakt. Het werk aan de wegen bij de afslag K.R. Poststraat zal na de zomer van 2019 starten. Eind 2020 volgen de wegen bij de afslag Oranjewoud.

Provincie Fryslân en gemeenten: Investeren in bereikbaarheid
Het verbeteren van de aansluiting op de A32 is een project uit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. In deze investeringsagenda werken provincie Fryslân, de gemeenten Smallingerland en Heerenveen en het bedrijfsleven samen. Ze investeren ruim 86 miljoen in het verbeteren van de economische positie en de bereikbaarheid van de plaatsen Drachten en Heerenveen. Daarvan is ruim 25 miljoen euro bestemd voor de verbeterde bereikbaarheid van Heerenveen.