DEN HAAG - De SP wil dat kinderen op de basisschool drie uur gymles per week krijgen van een sportleraar. Nu is twee uur verplicht, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht.

Gym-uren
Gemiddeld sporten de groepen drie tot en met acht nu nog niet de helft van de drie uur die de SP voorstelt: 89 minuten per week. De kleuters krijgen gemiddeld 113 minuten per week bewegingslessen, zo blijkt uit cijfers van het Mulier Instituut voor sportonderzoek. Het SP-voorstel wordt vandaag in de Tweede Kamer besproken.Levert geld op

Volgens de SP levert drie uur gymles per week op de basisschool meer op dan het kost. De 275 miljoen euro die nodig is om het plan uit te voeren, worden terugverdiend doordat op termijn de zorgkosten lager uitvallen en mensen minder vaak zullen verzuimen van hun werk.

Sportende volwassenen
Volgens SP-Kamerlid Van Nispen kan drie uur gym per week bijdragen aan een gezondere en sportievere samenleving. "Als kinderen enthousiast worden om te sporten, is de kans groter dat ze dat dan ook later blijven doen", zegt Van Nispen tegen de NOS. De SP ziet ook als voordeel dat gym door vakleerkrachten de werkdruk op basisscholen vermindert omdat andere leerkrachten gym er dan niet meer bij hoeven te doen.

Beter handhaven
Regeringspartij VVD vindt het plan van de SP een goed idee, maar VVD-Kamerlid Heerema geeft er de voorkeur aan om de nu al verplichte twee uur gym door een vakleerkracht beter te handhaven.