HEERENVEEN - Speciaal voor de gemeenteraad, maar ook voor omwonenden en Heerenveense ondernemers presenteerde het college dinsdagavond 16 januari het schetsontwerp voor een mogelijk Van der Valkhotel in Heerenveen, aan de A32 bij de Oranje Nassaulaan.

Vorig jaar kregen bovengenoemde partijen de vraag voorgelegd of er plek is voor een nieuw hotel in Heerenveen en op welke plek dit dan zou moeten. Op verzoek van de raad heeft het college deze locatie in beeld uitgewerkt.

Het college informeerde de aanwezigen met behulp van onder andere 3D-beelden en een toelichting over de inpassing van het hotel in de omgeving en de effecten die te verwachten zijn.

Namens het Van der Valk-concern vertelde de heer Van der Valk de aanwezigen welke plannen hij heeft met het nieuwe hotel.

Beeld van de avond

Burgemeester Tjeerd van der Zwan is tevreden dat iedereen die dit belangrijk vindt zich laat zien en horen. “De gemeenteraad heeft gevraagd naar deze uitwerking. Maar het is belangrijk dat ondernemers en omwonenden ook over alle informatie en beelden kunnen beschikken wanneer zij zich een standpunt vormen. Nadat we hen vorig jaar gevraagd hebben wat zij vinden van het plan voor een nieuw hotel, wilden we vanavond de uitgewerkte informatie daarover met iedereen delen.”

Schetsontwerp in de voorbereiding voor raadsbesluit

Met het gepresenteerde schetsontwerp, de toelichting en de uitkomsten van de consultatie van ondernemers en inwoners in 2017 kan de raad zich voorbereiden op een besluit over het plan voor het Van der Valk-hotel. De uitwerking helpt de raad bij hun afwegingen en uiteindelijke keuzes: Gaat het plan van tafel of niet? En waar kan de ontwikkeling van een nieuw hotel dan van start gaan? De raad bepaalt nog wanneer behandeling van het plan plaatsvindt, eerst in de raadscommissie ROM en vervolgens in de gemeenteraad.

Wat vooraf ging

Eind 2016 werd bekend dat het Van der Valk-concern plannen had voor een hotel aan de A32 bij Heerenveen. In het eerste half jaar van 2017 liet het college een marktonderzoek uitvoeren en werden in gesprekken met ondernemers en inwoners de belangen en standpunten in Heerenveen verkend. De raad ontving de resultaten van de consultatie. Daarna heeft de commissie ROM op 6 juli 2017 insprekers gehoord en zich laten informeren over het plan. Ook vroeg de raad toen het college om de verdere uitwerking voor de locatie A32 / afslag Skoatterwâld-Oranjewoud.