HEERENVEEN - Al bij de ingang van café de Streek in Tjalleberd gonsde het van de enthousiaste gesprekken op 15 november.

De gemeente Heerenveen organiseerde daar, samen met provincie Fryslân en bureau Weusthuis en Partners, het Sinneplan. Na de eerdere bijeenkomsten Sinnecafé en Sinnetafel was dit de derde uit de reeks overleggen om te komen tot plannen voor de ontwikkeling van Klaverblad Noord Oost. Er deden deze avond 70 belangstellende omwonenden en professionals mee.

Sinnetafel, hoe zat het ook alweer?

Het Heerenveense Sinnetafel-project wordt georganiseerd om te bekijken hoe zonne-energie een plek kan krijgen in het gebied Klaverblad Noord Oost, dat 120 ha groot is. Daarbij gaat het om de combinatie met andere gebruiksvormen, zoals landbouw, bedrijvigheid, wonen, natuur en water. Hiermee wil de gemeente Heerenveen werken aan haar energieambitie, waarmee ze streeft naar een energie neutrale circulaire economie. Sinnetafel is een initiatief van de provincie en er wordt aan gewerkt met omwonenden, professionals en andere belangstellenden.

Samen kijken naar conclusies

Het resultaat van het puzzelwerk tijdens de eerdere bijeenkomsten was een aantal leidraden. Daaruit filterde Weusthuis twee scenario’s, die nog eens goed bekeken werden door de aanwezigen. Barend van der Veen en Greet Bierema van Weusthuis presenteerden wat hen het meeste was opgevallen tijdens het doorwerken van alle input.

Zo kwam het dubbelgebruik van het gebied vaak naar voren: zonnepanelen op bedrijfsgebouwen en op waterpartijen was vaak voorgesteld. Landbouwgebruik werd verrassend prominent benoemd. De herinrichting van het gebied werd vooral bekeken vanuit De Streek en niet zozeer vanaf de snelwegkant. Daarom vonden betrokkenen de afscheiding richting de snelweg ook belangrijk om het wooncomfort te behouden. Er was goed nagedacht over de twee inrichtingsvarianten: door het gebied van oost naar west in te vullen, wordt het achterliggende land als het ware afgesloten vanaf het zuiden. Bij de noord-zuidvariant ontstaat er meer zicht op dat land, doordat de verschillende gebruiksvormen meer naast elkaar worden ingezet. En het Terbandster kerkje en de hoogspanningsmasten blijken bepalende factoren in het landschap.

Gedragen door de Mienskip

De aanwezigen gaven tips en tops, en ook kwamen er nog vragen. Het was goed om te merken dat deze keer ook mensen waren aangeschoven die nog niet eerder meededen. De vragen werden meegenomen naar de deelsessies, waarin professionals aan de hand van de verschillende scenario’s de laatste aanwijzingen ophaalden bij iedereen die wilde meepraten. Met deze input erbij, heeft de organisatie alle informatie compleet en wordt het uiteindelijke plan voor Klaverblad Noord Oost uitgewerkt.

Wethouder Siebren Siebenga vertelde dat hij blij was dat de Sinnetafel zo wordt gedragen door de Mienskip: “Deze nieuwe manier van werken brengt iedereen bij elkaar en maakt het mogelijk om uiteindelijk goede besluiten te nemen over de invulling van het gebied. Het gratis advies vanuit de groep is belangrijk voor ons. Hierna is de gemeente aan zet.”

Wordt vervolgd

Aan de hand van alle informatie vanuit de mensen die hebben meegedaan en met het oog op wat voor de gemeente haalbaar is, wordt de komende tijd gewerkt aan het plan voor de ontwikkeling van Klaverblad Noord Oost. Het vervolgproces richting de gemeenteraad ligt nog niet helemaal vast. In het voorjaar van 2018 zullen verdere stappen worden gezet. Via een nieuwsbrief, de gemeentewebsite en social media houdt de gemeente Heerenveen iedereen die geïnteresseerd is, op de hoogte.