DRACHTEN - Op 8 december vergadert het algemeen bestuur van de GR SW Fryslân vanaf 15.00 uur op het hoofdkantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2, Drachten.

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich melden bij de receptie.

Op de agenda staat o.a.:
vaststelling begrotingswijziging 2017

  • van toepassing verklaren regelingen
  • vaststellen verordening behandeling bezwaren
  • vaststellen regeling individueel keuzebudget
  • vaststellen wijziging arbeidsvoorwaarden
  • benoeming lid dagelijks bestuur

De stukken liggen vanaf 4 december 2017 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten