NEDERLAND - In veel plaatsen in Nederland hebben publiek toegankelijke zwembaden het moeilijk. Reden: de zwemonderwijzers krijgen te weinig betaald en dreigen kopje onder te gaan. Door oplopende personeelstekorten gaan er zelfs steeds meer zwembaden dicht. Het vak zal verdwijnen als er niet snel iets gebeurt. Rampzalig voor bezoekers, het personeel én de zwemveiligheid van kinderen. De FNV heeft een inventarisatie gemaakt en doet in een speciaal witboek aanbevelingen voor verbeteringen. Het eerste exemplaar van het witboek werd vrijdagmorgen 8 september uitgereikt aan Maarten Poorter, burgemeester van de gemeente Dijk en Waard.


Ingrid Koppelman, bestuurder Publiek Belang bij FNV onderschrijft dat het echt 5 voor 12 is voor zwembaden: 'Zaken moeten echt anders geregeld worden in de zwembadsector, willen ze het hoofd boven water houden.'

Zorgen om toekomst

De uitreiking van het witboek aan burgemeester Maarten Poorter werd namens de FNV gedaan door zwemonderwijzer Angela Lammers, samen met Minne Dolstra, directeur van zwembad Waardergolf in Heerhugowaard. Beiden pleitten voor betere lonen voor zwembadpersoneel in Nederland. Angela is een van de weinige zwemonderwijzers in Nederland die fulltime lesgeeft. Zij ziet dat de sector worstelt en zij maakt zich dan ook grote zorgen over de toekomst van de zwembadensector. Angela staat ook op de voorkant van het witboek.

Verschillende cao's

'Er moet meer personeel bij en dus moet er meer geld in worden geïnvesteerd door gemeenten', legt FNV-bestuurder Ingrid Koppelman uit. 'Om het helemaal ingewikkeld te maken zijn er binnen de zwembadsector ook nog eens drie verschillende cao's met daarbij drie verschillende beloningsschalen. Zo kan het voorkomen dat je voor hetzelfde werk in de ene plaats meer verdient dan in een andere plaats. Zo wordt het natuurlijk wel heel lastig om personeel vast te houden.'

Gelijke lonen

Koppelman doelt op het feit dat een zwembad-cao soms onder de 'gemeente cao' valt. 'Als je als werknemer onder de cao gemeenten valt dan heb je geluk. Want dat kan zo maar zo'n 15% meer inkomen betekenen. Maar dat is natuurlijk wel zuur voor degene die onder de 'cao zwembad' valt. Die krijgt namelijk minder dan zijn collega die exact hetzelfde werk doet. Wij pleiten er voor om alle lonen gelijk te trekken en dat er één cao komt voor de hele branche.'

Petitie

Om gemeenten bewust te maken van dit feit wordt onder meer het witboek aangeboden. De overhandiging van het eerste exemplaar is tevens de start van een estafette-campagne; op meerdere plaatsen wordt er aandacht gevraagd voor de situatie waarin zwemonderwijzers zich bevinden. Ook is er een petitie gestart die inmiddels al bijna 1000 keer is getekend. 'Wij hopen dat heel Nederland zich achter de zwemonderwijzer schaart. We gaan naar aanleiding van de petitie en het witboek met elkaar in gesprek om te zorgen voor de best mogelijke arbeidsvoorwaarden. Angela en haar collega's hebben dat echt nodig om het hoofd boven water te kunnen houden.'

"Wij dreigen echt kopje onder te gaan. Het water staat ons aan de lippen", sprak Angela Lammrs uit Hoorn uit. "Wij hebben nu al gaten in het rooster die niet worden opgevuld waardoor bepaalde doelgroepen eruit worden gehaald. Als dat eenmaal is gebeurt dan krijgen wij die mensen nooit meer terug. Voor veel zwembaden is dit echt een fiasco en kan het zelfs sluiting tot gevolg hebben.

Maarten Poorter, burgemeester van Dijk en Waard nam het witboek in ontvangst en steunt de actie volledig. "Wij zijn in Dijk en Waard één van de meest waterrijke gemeenten van Nederland en kunnen het ons niet permitteren dat er niet genoeg zwemcapaciteit in Nederland is. mede namens onze gemeente, en ik hoop dat veel meer gemeenten dit initiatief oppakken, moeten wij het appèl aan de overheid afgeven om een goede CAO voor het zwempersoneel af te sluiten".

De petitie staat hier: https://www.fnv.nl/petities/petitie-zwembaden#/