HEERENVEEN - Het Staatstoezicht op Mijnen (Sodm) heeft in april van dit jaar Vermilion een dwangsom opgelegd om het winnen van het gas uit put 3 uit Langezwaag stop te zetten.

Reden hiervoor was dat er nog geen door de Minister van Economische Zaken goedgekeurd winningsplan was. In november heeft de minister een ontwerpbesluit bekendgemaakt waarin hij aangeeft in te willen stemmen met het aangepaste winningsplan Langezwaag. Daarom heeft het SodM nu de dwangsom aan Vermilion ingetrokken. Dat betekent dat het SodM niet meer zal optreden tegen de winning van gas uit deze put.

Burgemeester en wethouders zijn verrast door het intrekken van de dwangsom en beraadt zich nu wat te doen.