HEERENVEEN - Tijdens de speciale gemeenteraadsvergadering over gaswinning van 19 oktober, heeft de raad ingestemd met het conceptadvies over het plan om gas te winnen vanuit Nieuwehorne: het college wil dat daar geen gas wordt gewonnen door Vermilion. Dit advies is inmiddels verstuurd naar het Ministerie van Economische Zaken.

De gemeenteraad sprak zich in maart 2017 uit tegen het uitvoeren van nieuwe boringen naar gas onder onze grond. Daarnaast dragen nieuwe boringen naar dit gasveld niet bij aan de duurzaamheidambitie die de gemeente Heerenveen heeft.

Mag van het Ministerie de gaswinning toch doorgaan, dan adviseert Heerenveen tegemoet te komen aan de zorgen van haar inwoners via een aantal voorwaarden. Deze gaan onder andere over openheid in de communicatie over het project en zorgen voor een passende vergoeding in het geval er schade wordt geleden door de gaswinning.

In het eerste kwartaal van 2018 wordt het antwoord van de minister verwacht op ons advies.