HEERENVEEN - Op 17 november werd de winnaar bekend gemaakt van de Democratic Challenge van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

‘Wat is jouw ideale democratie en beeld die uit’ was de oproep van deze ontwerpwedstrijd. Heerenveens burgemeester Tjeerd van der Zwan ging de uitdaging aan en overhandigde zijn foto in juni aan de VNG in Den Haag. Hein Albeda, Rogier de la Rive Box en Guido Enthoven waren met hun inzendingen de drie beste ontwerpers.

Overdragen democratische macht

“Lokale democratie kan en moet anders”, meent Van der Zwan: “Daarvoor hebben we nieuwe democratische werkvormen nodig dan we tot nu toe inzetten. Dit kan niet zonder de medewerking van onze jongeren. Zij vormen de democratie van onze toekomst en ik roep onze gemeenteraad en inwoners op om daarvoor oog te hebben.” Vandaar dat op de foto te zien is hoe de burgemeester zijn ambtsketen, en daarmee de democratische macht, overdraagt aan de jongere generatie inwoners van de gemeente.

De foto ontstond uit een samenwerking met fotografe Annemoon van Hemel en Jeroen van Urk, die een achtergrond heeft als raadslid, adviseur en griffier. Zij waren gefascineerd door het alter ego van Tjeerd van der Zwan op Twitter, @VanEgters, naar de hoofdpersoon uit het boek ‘De Avonden’ van Gerard Reve. Net als deze hoofdpersoon, zet de burgemeester een stap vooruit voor de lokale democratie. Op de foto doet hij dit op een vroege zondagmorgen op het Gemeenteplein van Heerenveen.

Samen met de gemeenschap

Burgemeester Van der Zwan is blij dat de lokale democratie zo onder de aandacht komt en feliciteert de winnaars van harte. “Alle drie maakten een bijzondere verbeelding van de herverdeling van de verantwoordelijkheid binnen de lokale democratie, waarbij de samenwerking tussen gemeente en gemeenschap belangrijk is. De inzendingen laat het vermogen van de bedenkers zien om buiten de gebaande paden te zoeken naar nieuwe werkvormen. En daarvoor is ieders inzet nodig”, meent hij.


Dit betekent dat de burgemeester zich onverminderd inzet voor de lokale ontwikkelingen. Binnen Heerenveen ziet hij al een beweging waarin de relatie tussen de samenleving en de overheid verandert. Onder de noemer Maak Het! worden de initiatieven van inwoners gestimuleerd en ondersteund door de gemeente.

Richting gemeenteraadsverkiezingen

De wedstrijd is onderdeel van het bewustwordingsprogramma van de VNG, dat is gericht op vernieuwing van de democratie. Een belangrijk thema met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zowel uitbeeldingen van democratische experimenten binnen, als buiten de lokale overheid maakten kans om te winnen.