Zuidoost Fryslân - De politie hecht veel waarde aan haar dienstverlening. Door continue maatschappelijke verandering is dit aan ontwikkeling onderhevig. Doordat in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van digitale mogelijkheden is er een verschuiving in de aanloop aan de politiebureaus. Daarom worden de openingstijden van de bureaus in Heerenveen, Oosterwolde en Wolvega vanaf 18 juni aangepast. Door deze aanpassing worden de medewerkers op de bureaus effectiever ingezet en komt er meer tijd beschikbaar voor het afhandelen van digitale klantverzoeken.

Nieuwe vormen van dienstverlening
Door een aanpassing in de openingstijden creëert de politie in Zuidoost Fryslân mogelijkheden voor nieuwe vormen van dienstverlening. Zo is er een uitbreiding van dienstverlening via digitale kanalen of social media en bij inwoners thuis of elders. De politiebureaus zijn vanaf 18 juni op verschillende dagdelen overdag en in de avond open. Zo hebben bijvoorbeeld inwoners die overdag werken de mogelijkheid om ’s avonds langs te kunnen komen. Hiermee investeert de politie in bereikbaarheid, zichtbaarheid en zijn agenten meer aanwezig op plaatsen waar het werk én de inwoners erom vragen.

De politie is 24/7 bereikbaar en noodhulp is altijd in de buurt
Naast het bezoek aan het politiebureau is de politie 24/7 bereikbaar, bij spoed via 112 en bij geen spoed via 0900-8844. Ook is de website www.politie.nl altijd bereikbaar voor het doen van een melding of aangifte. De aanpassing van openingstijden heeft geen enkel effect op de inzet van de politie op noodsituaties. De politie is altijd aanwezig in het gebied. In het geval van de zogenaamde noodhulp kan de politie al in de buurt zijn. Een eventueel beeld dat op het politiebureau wordt gewacht op een noodmelding is niet correct.

Openingstijden vanaf 18 juni:

 Heerenveen Oosterwolde Wolvega
 Maandag: 09.00 - 12.00 Maandag: 13.00 - 17.00 Maandag: 09.00 - 12.00 
 Dinsdag: 13.00 - 21.00 Dinsdag: 13.00 - 21.00  Dinsdag: 09.00 - 12.00
 Woensdag: 09.00 - 12.00  Woensdag: 13.00 - 17.00 Woensdag: gesloten
 Donderdag: 13.00 - 21.00  Donderdag: 09.00 - 12.00  Donderdag: 13.00 - 17.00
 Vrijdag: 09.00 - 12.00  Vrijdag 09.00 - 12.00  Vrijdag: 13.00 - 17.00
 Zaterdag: op afspraak *Zaterdag: gesloten Zaterdag: gesloten

* Op zaterdag is het bureau niet opengesteld voor het publiek, maar wel op afspraak bereikbaar.