NEDERLAND - Politiemedewerkers hebben dit jaar 167 minderjarige verdachten van aangehouden voor gewapende overvallen. Niet eerder was het aandeel minderjarige verdachten zo hoog. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling, vindt landelijk overvalcoördinator Jos van der Stap.


Ernstige ontwikkeling
‘Voor een woningoverval is behoorlijk wat lef nodig. Als je dat als jonge tiener doet, is dat echt heel ernstig’, zegt Van der Stap. ‘Ik heb veel contact met de overvalcoördinatoren in de regio’s en gemeenten. We maken ons grote zorgen over een specifieke groep jongeren met een veelheid aan problemen waarbij interventies nauwelijks zin hebben. Het gaat om tieners met veel schooluitval en een groep die makkelijk geweld gebruikt.’

Tegen de trend in
Niet eerder was het aandeel minderjarigen onder aangehouden overvallers zo hoog als dit jaar: bijna 35 procent. Van de 167 minderjarige verdachten was de helft nog geen 16 jaar oud.

Preventie
Deze jonge verdachten kunnen in korte tijd uitgroeien tot zware criminelen, waarschuwt Van der Stap. ‘Ze stijgen niet langzaam op de ladder met één soort criminaliteit, maar plegen al op jonge leeftijd geweld en worden actief in de drugshandel. We moeten ons vooral richten op preventie. Voorkomen dat ze in de criminaliteit belanden.’

De Taskforce Overvallen onder voorzitterschap van de Zaanse burgemeester Hamming heeft een nieuw actieprogramma voor de periode 2022 tot 2026 opgesteld. Daarbij ligt de nadruk op de preventieve aanpak van jonge daders en potentiële daders en blijft de samenwerking op preventie met scholen en met het bedrijfsleven gehandhaafd.