STEGGERDA - De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft vier verdachten veroordeeld voor het medeplegen van diefstal van 100 kwalitatief hoogwaardige postduiven in Steggerda. Er was sprake van een in Litouwen georganiseerd samenwerkingsverband. De rechtbank heeft de verdachten veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.


Eén van de verdachten heeft de auto voor de diefstal geregeld en heeft de diefstal telefonisch aangestuurd. Hij informeerde de andere verdachten waar de duiven gestolen en afgeleverd moesten worden. De andere verdachten zijn vanuit Litouwen naar Steggerda gereden om de diefstal uit te voeren. Na de diefstal zijn de duiven door de verdachten ergens in Duitsland afgeleverd.

De slachtoffers hebben de duiven jarenlang met veel toewijding gefokt en verzorgd. De verdachten hebben niets gezegd over waar zij de duiven exact hebben afgeleverd. Het is daarom nog steeds niet bekend waar de duiven zich bevinden, wat voor de slachtoffers veel frustratie oplevert.

Procesafspraken

In één van de zaken zijn door het OM en de verdediging zogeheten procesafspraken gemaakt. De rechtbank heeft de procesafspraken ter zitting besproken en getoetst of deze stand kunnen houden. De rechtbank is van oordeel dat het voorstel in de procesafspraken passend is en in redelijke verhouding staat tot de ernst van de zaak. De rechtbank heeft verdachte dan ook veroordeeld tot de straf die is overeengekomen in de procesafspraken.

Strafoplegging

Aan de verdachten zijn onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd van 9, 10 en 12 maanden. De vordering van de benadeelde partij is door de rechtbank volledig toegewezen, inclusief die voor topduif Luna, die blijkens de taxatie € 80.000,00 waard is.