HEERENVEEN - Op donderdag 29 juni 2023 maakt de gemeenteraad in een raadsvergadering bekend wie als nieuwe burgemeester wordt voorgedragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


De raadsvergadering begint om 21.00 uur, is openbaar en te volgen in de raadszaal van het gemeentehuis of via deze link.

Proces tot nu toe

Een vertrouwenscommissie heeft de sollicitatieprocedure namens de raad gevoerd en kandidaten gesproken. Deze commissie bestaat uit tien raadsleden; uit elke fractie één. Ze werd daarbij ondersteund door een wethouder als adviseur van de commissie, door de raadsgriffier en de gemeentesecretaris.

Na de gesprekken heeft de vertrouwenscommissie een selectie gemaakt. Het is verplicht om twee kandidaten voor te dragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alleen de naam van de eerst aanbevolen kandidaat wordt openbaar gemaakt. De keuze wordt door de raad in een besloten raadsvergadering gemaakt. Gedurende deze besloten vergadering is de verdieping van de raadszaal in het gemeentehuis gesloten.

Na de vergadering

De kandidaat wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor benoeming voorgedragen aan de Koning. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester beëdigd door de commissaris van de Koning op 2 oktober 2023.

Op de website van de gemeente Heerenveen staat de informatie over het proces naar een nieuwe burgemeester.