WOLVEGA - De politie verandert mee met de maatschappij. Dat betekent dat politiewerk steeds minder op een politielocatie plaats hoeft te vinden. Hierdoor zijn er minder politiebureaus nodig. Om die reden sluit de eenheid Noord-Nederland eind 2025 het politiebureau aan de Grote Weegbree in Wolvega, maar de politie blijft natuurlijk daar waar het werk erom vraagt.


De politie werkt steeds meer plaats- en tijd-onafhankelijk. “Hierdoor kunnen we veel gerichter dicht bij de burgers werken. Dienstverlening is al lang niet meer gebonden aan een gebouw. Aangiftes nemen we bijvoorbeeld steeds vaker digitaal of bij iemand thuis op. Dat hoeft echt niet altijd op een bureau. Het is voor iemand die bijvoorbeeld mindervalide is een heel prettige optie. Ook voel je je als slachtoffer misschien in je eigen omgeving meer op je gemak om je verhaal te kunnen vertellen. Doordat we veel digitaal kunnen doen, hebben we nu die flexibiliteit”, zegt Joop de Schepper, Hoofd Operatiën van de eenheid Noord-Nederland. “Tegelijkertijd heeft een bureau ook een symbolische werking en als een bureau dichtgaat kunnen we dit niet alleen maar oplossen met digitale dienstverlening. De mogelijkheid om op een vaste plek iemand van de politie te kunnen spreken is ook belangrijk.” Politie Zuidoost Fryslân onderzoekt daarom samen met gemeente Weststellingwerf hoe de dienstverlening van de politie in het werkgebied vorm gaat krijgen, op een manier die aansluit bij de inwoners.

Minder vierkante meters
De politie staat ook voor een kostenopgave. De eenheid Noord-Nederland heeft de opdracht om terug te gaan in vierkante meters huisvesting. “Geld dat we in onderhoud van gebouwen moeten steken, kunnen we niet gebruiken voor ons politiewerk. We kunnen ons werk op andere manieren doen. Vroeger moest een agent terug naar zijn computer op het bureau om een melding vast te leggen, tegenwoordig doe je dat op je telefoon of op de laptop in de auto terwijl je collega naar de volgende melding rijdt. Daarin zijn we dus minder afhankelijk geworden van kantoorruimte”, zegt De Schepper. “Daarnaast moeten we ook voldoen aan de huidige klimaateisen en willen we onze werknemers een kwalitatief goede werkomgeving bieden. Het huisvestingsvraagstuk is een hele puzzel, maar biedt ook kansen. Zo kunnen we bijvoorbeeld diensten of teams die veel samenwerken nu bij elkaar huisvesten. Kritisch kijken naar wat we nodig hebben zorgt voor een efficiëntere en toekomstbestendige organisatie.”

Dienstverlening blijft
De nieuwe situatie zal wennen zijn voor de inwoners van Wolvega, de gemeente Weststellingwerf en voor agenten zelf. “Om contact te houden en samen te kunnen blijven werken aan de veiligheid van het werkgebied, is en blijven we op vele manieren bereikbaar en aanwezig.Onze agenten beschikken over moderne mobiele apparatuur waardoor werk op locatie, digitaal of telefonisch kan worden gedaan. We willen onze agenten op straat, niet in gebouwen die we niet optimaal gebruiken of die nauwelijks worden bezocht", aldus De Schepper.

De vertrouwde (wijk)agenten blijven gewoon in de gemeente actief en het blijft voor burgers mogelijk om op afspraak naar de politiebureaus in Oosterwolde of Heerenveen te komen voor een afspraak of aangifte. Via www.politie.nl zijn uw wijkagenten en andere contactmogelijkheden te vinden. De politie in Zuidoost Fryslân is ook via Facebook en Instagram actief en bereikbaar.