HEERENVEEN - Het bestuur van de Le Roy Tuin in Heerenveen roept op om geen spullen weg te halen uit de tuin. Afgelopen weekend plaatste men een foto van een man die enkele tegels weghaalde en zo zijn er in de afgelopen tijd al meer spullen ontvreemd.


Op de eigen Facebook-pagina laat het bestuur weten:

"Een paar tegeltjes zullen ze toch niet missen". Maar dat doen we wel. We hebben ze niet voor niets daar naar toe gebracht.
In gewoon Nederlands: laten liggen die stenen.

En volgens het strafrecht valt het onder stroperij: In artikel 314 Wetboek van Strafrecht is bepaald: “Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen personen, geheel of ten dele aan een ander toebehorende klei, bagger,

ongesneden veen, zand, aarde, grind, puin, mestspeciën, zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, mos, onbewerkt en niet vervoerd hak- of sprokkelhout, ongeplukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te veld staand gras of te veld staande of na de oogst achtergebleven veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan stroperij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.”

En nu weer in gewoon Nederlands: dat kan je een paar honderd euro kosten. Wel een beetje duur voor een paar tegeltjes."