HEERENVEEN/DRACHTEN - Op 28 september gaat in Drachten en Heerenveen een pilot beeldbellen met de politie van start. In deze pilot wordt de mogelijkheid geboden om aangiftes op te nemen via beeldbellen. Op een later moment zal de pilot uitgebreid worden naar Leeuwarden en Hilversum.


Wat is nieuw?
Online en telefonisch aangifte doen is nu al mogelijk. Dit kan wanneer het voor de aangifte niet noodzakelijk is om naar het politiebureau te komen. Voor dezelfde soort aangiftes wordt beeldbellen nu een aanvullende optie. Bij sommige aangiftes is het nog nodig om langs te komen op bureau, in dat geval wordt er beoordeeld of het beeldbellen een optie is. Dit uiteraard altijd in overleg met de aangever en via een veilige verbinding. Juist in deze tijden is het waardevol om dezelfde dienstverlening op afstand te kunnen blijven geven. Het beeldbellen voegt een vorm van persoonlijk contact toe waarmee we, gelet op de veranderde wereld waar nu in leven, proberen dezelfde dienstverlening te blijven geven. Het sluit bovendien aan op de ontwikkelingen in de huidige digitale samenleving. We onderzoeken met deze stap in de pilot of mensen deze extra mogelijkheden een prettige aanvulling vinden op de bestaande dienstverlening.

Hoe werkt het?
De burger belt net als gewoonlijk naar 0900-8844 om een afspraak te maken voor het doen van aangifte. De politie in Drachten en Heerenveen kan nu op basis van de geschiktheid van de aangifte besluiten om contact op te nemen met de burger en beeldbellen aanbieden als optie. Natuurlijk kan de burger dit zelf ook verzoeken bij het maken van de afspraak. Wanneer er wordt gekozen voor beeldbellen, krijgt de aangever een email met daarin een link. Op de afgesproken tijd klikt de aangever op de link en de verbinding komt tot stand. Net als bij een online en telefonische aangifte krijgt de aangever na afloop de aangifte thuisgestuurd om te ondertekenen. In de loop van deze pilot wordt onderzocht of een DigiD toepassing binnen het beeldgesprek gebruikt kan worden om documenten op afstand te delen en te ondertekenen.

De pilot
Deze pilot is een onderdeel van onze voortdurende zoektocht naar nieuwe manieren om voor burgers en bedrijven bereikbaar te zijn en tegelijkertijd een veilige dienstverlening te kunnen garanderen. Beeldbellen scheelt tijd en flexibiliteit. Voor mensen die moeilijk fysiek naar ons toe komen, maar toch persoonlijk contact willen, zou dit een uitkomst kunnen zijn. Het is een mooie aanvulling op de huidige mogelijkheden in tijden van een pandemie. Als uit de pilot blijkt dat het beeldbellen een succes is, zal worden onderzocht of deze manier van werken landelijk ingevoerd kan worden. We zijn benieuwd naar de inzichten en ervaringen die de pilot gaat opleveren.